Ergo Winschoten

Arbeid en gezondheid

Arbeid en gezondheid hangen nauw samen. Van gebroken been tot RSI en burn out. Vooral als klachten een chronisch karakter krijgen, is aanvullende actie gewenst. Dit heeft naast de medische, ook sociale consequenties. Hoe langer mensen aan de zijlijn komen te staan, hoe moeilijker het is om terug te keren op de werkplek.

Wanneer hulp nodig van een ergotherapeut?

Wanneer uw deelname aan het gewone leven bedreigd wordt door lichamelijke of geestelijke beperkingen, leef- of ontwikkelingsmogelijkheden of een (chronische) ziekte, is het goed een ergotherapeut in de schakelen.

Bent u tussen de 16 en 70 jaar (of nog ouder), dan kijkt de ergotherapeut naar de mogelijke invloed van arbeid op uw functioneren. Arbeid kan immers een oorzaak zijn van functioneringsproblemen, maar functioneringsproblemen kunnen ook een negatieve invloed hebben op de mogelijkheden om arbeid te kunnen verrichten.

 

Preventie, behandeling en re-integratie

ErgoWinschoten kan een bijdrage leveren aan de gezondheid van zelfstandigen en (ex-) werknemers op de gebieden preventie, behandeling en re-integratie.

Denk hierbij aan:

In alle gevallen besteedt de ergotherapeut veel aandacht aan uw fysieke en sociale omgeving.