Ergo Winschoten

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is een paramedisch beroep.

Ergotherapie ondersteunt mensen met beperkingen of problemen in hun dagelijks leven om zo zelfstandig mogelijk te functioneren.

De ergotherapeut zoekt samen met de cliënt naar optimale oplossingen om belangrijke activiteiten in de eigen omgeving weer uit te kunnen voeren.

Ergotherapie begeleidt en adviseert mensen op de volgende gebieden:

Hoe gaat een ergotherapeut te werk?

 

Websites over ergotherapie